चीन-भारतलाई पछार्दै जापनले राख्यो यति ठुलो प्रस्ताव||AGT System||

के हो एजीटी ? अटोमेटेड गाइडवे ट्रान्जिटमा चालकको आवश्यकता पर्दैन, तर गाडीह…
Source: Best YouTube Videos on Vidlr.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *