Giải mã ảo thuật Rubik của Steven Brundage tại America's Got Talent 2016

Chỉ trong chưa đến 1 giây, Steven Brundage đã hoàn thành khối rubik 3×3 vượt xa kỉ lục thế giới về rubik, hãy xem anh ấy làm như thế nào nhé. Source: Best YouTube Videos on Vidlr.net

Chỉ trong chưa đến 1 giây, Steven Brundage đã hoàn thành khối rubik 3×3 vượt xa kỉ lục thế giới về rubik, hãy xem anh ấy làm như thế nào nhé.
Source: Best YouTube Videos on Vidlr.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *